Satış Ofisi Tel: 0216 621 30 15 info@galaxypaint.net Boya bizim işimiz.

Rapid Astar Boya - Rapit Astar Boya Fiyatları

Ürünlerimiz, endüstriyel ve sanayi alanlarında antikorozif amaçlı üretilmektedir. Çelik konstrüksiyon yapılarda ve demir çelik sektöründe kullanılmaktadır. Hastane, laboratuvar, ameliyathane gibi sağlık kuruluşlarında ve gıda sektöründe gıdaya uygun solventsiz boya üretilir.

Ürün Kodu Ürün Adı Rapid Astar Boya Özellikleri Ambalaj Rapid Astar Kilo Fiyatı
1111-1101 Rapid Astar Endüstriyel Astar 18 / KG 8,50 TL / KG
Endüstriyel Astar: Endüstriyel Astar tek bileşenli, havada hızlı kuruyan, alkid reçine esaslı bir astardır.
Endüstriyel Astar Özellikleri: Korozyon direncine sahip olması, Yüzeye iyi yapışması, Kolay zımparalanabilmesi, Hızlı kuruyabilmesi, Üzerine tatbik edilecek hava kurumalı son katlar için düzgün bir yüzey oluşturması
Endüstriyel Astar kullanım alanları: Endüstriyel Astar, özellikle çeşitli makine ve çelik yapıların imalatlarında kullanılan metal yüzeylere uygulanan hava kurumalı son katlara, hızlı ve düzgün bir yüzey hazırlamak amacı ile geliştirilmiştir. Bununla birlikte yukarıda belirtilen özelliklerin beklenildiği her türlü metal yüzeylerde de rahatlıkla kullanılabilir. İskele astar boyası.
Endüstriyel Astar üzerine uygulanması için yardımcı diğer ürünler.
1131-1201 Endüstriyel Yarı Mat Son Kat ( rapid yarı mat boya )
1131-1301 Endüstriyel Son Kat ( rapid son kat boya )
1231-1201 Sentetik Yarı Mat Son Kat
1231-1301 Sentetik Son Kat uygulanabilir.

Endüstriyel Astar Uygulama:
Endüstriyel sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi için yapılacak yüzey hazırlığı, uygulamanın kendisi kadar önemlidir. Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas, hadde kabuğu, isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½ derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2 standardında mekanik yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal yüzeylerdeki toz, kir, yağ ve gres gibi maddeler yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmelidir. Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köşeleri taşlanmalıdır. Yapılan farklı temizlik işlemlerinden sonra yüzey, elektrikli süpürge, temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir. Söz konusu işlemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 45 dakika içinde yüzeye uygulanmalıdır.
Rapid Astar Uygulaması:

Endüstriyel Astar (1111-1101) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen oranda Endüstriyel Tiner (1151-1401) ilave edilerek uygulama viskozitesine getirilir. ( Püskürtme uygulamalarında uygulama viskozitesi 17” - 22” / DC4 / 20°C, fırça ve rulo uygulamalarında ise 25” - 40” / DC4 / 20°C olacak şekilde ayarlanmalıdır. ) Endüstriyel Astarın kendisinden beklenilen performansı sağlayabilmesi için en az 50 - 60 μ. Kuru film kalınlığı verecek şekilde uygulanması tavsiye edilir. Yaş üstü yaş uygulama yapılmayacak ise, ikinci kat uygulamasında kat kabulü için 45 dakika beklenmelidir.
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.

Teknik bilgiler:
Endüstriyel Rapid Astar Mat görünümlüdür.
Rapid Boya Yoğunluk: 1,145 ± 0,05 g/ml
Katı madde % ağırlığı: 72 ± 2
Katı madde % hacmi: 57 ± 3
Toz Kuruma zamanı 10-12 Dakika 20 °C
Dokunma kuruma zamanı 20 - 25 Dakika 20 °C
Montaj kuruma zamanı 6 Saat 20 °C
Rapid Astar net kuruma zamanı 24 Saat
Malzeme karışımları; Karışımlar 4 saat 20 °C
10 Kg Endüstriyel Astar ( Ürün kodu 1111-1101 )
1,5 kg Endüstriyel Tiner ( Ürün kodu 1151-1401 )
Endüstriyel Astar: Rulo, Fırça ve püskürtme ile uygulanır.
Uygulanacak Endüstriyel Astar kuru film kalınlığı: 50 - 60 µ
Endüstriyel Astar tüketimi: 1 bir litre ile 9,5 m2 - 11,5 m2 / lt 50- 60 µ kuru film kalınlığında uygulanır.
Güvenlik ve Sağlık Bilgileri: Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Yaş üstüne yaş uygulama yapılmadan birden fazla kat uygulamasının istenildiği durumlarda, katlar arasında 60 saat süre geçilmiş ise hafif zımpara yapılmalıdır. İş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları 1151-1401 Endüstriyel Tiner ile iyice temizlenmelidir. Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir. Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan önce 24 saat beklenilmelidir.
Rapid Astar Boya Sembolü: Xn, F
Tehlike Uyarıları R: 11 20/ 21 / 22
Güvenlik Uyarıları: 16 - 20/ 21-24/ 25-38
Genel Uyarılar: Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız. Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Rapid astarlar ve Rapit boya kullanımı ile ilgili bilgi almak için arayabilirsiniz.
Tel : 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
info@galaxypaint.net

Rapid astar fiyatları güncel fiyatlardır. Lütfen teyid ediniz.

Fiyatlar peşin ödemedir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir.